план рада 2019 - drustvosportovanavodi

Go to content

Main menu:

Предлог годишњег Програма рада Друштва спортова на води „Западна Морава“ за 2019. годину

1. Основна обука чланова:
 Школа пливања (јун - август)
 Школа веслања (април - октобар)
 Мотонаутичка обука (април – октобар)
 Ронилачка обука (јул - август)


2. Обука кадрова:
 Обука, стицање звања и лиценцирање тренера, инструктора и спасилаца (у току сезоне, зависно од организатора)


3. Организација и учешће на спортским и рекреативним манифестацијама:
 Руси (април - мај)
 Весели спуст (јун)
 КампЖањице (август)
 Трстеник на Морави (август)
 Спуст Ушће -Трстеник (мај - септембар)
 Спуст Овчар Бања – Трстеник (мај – септембар)
 Јужна Морава (мај – септембар)
 Ибарско – Моравска регата (јул – август)
 Дунав (мај – септембар)
 По позиву


4. Еколошко уређење непосредног окружења:
 Постављање монтажне сенице на плажи(март – јун)
 Крчење пролаза за пешачку стазу на левој обали од ушћа Љубостињске реке до бетонског моста – током целе године
 Учешће на акцијама по позиву


5. Развој материјалне базе:
 Наставак изградње објекта Друштва
 Набавка и израда спортске опреме и реквизита са пратећом опремом
 Набавка и израда машина и алата за одржавање зелених површина, објеката и опреме


 
 
Back to content | Back to main menu