Документа - drustvosportovanavodi

Go to content

Main menu:

Стратешка развојна опредељења и циљеви Друштва спортова на води „Западна Морава“ Трстеник

- Иницијативни одбор пред оснивачку скупштину Друштва-

 Друштво ће своје будуће деловање обављати преко својих секција развојем материјалне базе, окупљањем чланства различитих узраста и пола који су заинтересовани за бављење спортовима на води, и у том смислу активно ће радити на стварању услова у едукативном, рекреативном и спортском погледу од почетног до такмичарског нивоа.

 У пливачкој и ватерполо секцији стратешко опредељење је развој такмичарског пливачког клуба почев од обуке непливача па до постизања врхунских спортских резултата. У том смислу као приоритетно стратешко питање за развој ових спортова Друштво ће стално иницирати потребу изградње затвореног пливачког базена у Трстенику и у оквиру својих могућности радити на његовој реализацији.


 Стратешко опредељење Друштва је развој ронилачке секције до прерастања у клуб у оквиру Друштва, зашта је потребно набавити неопходну опрему и оспособити сопствене инструкторске кадрове. У том погледу развој материјалне базе осталих секција Друштва уз специфичну опрему ронилачке секције гарантује добар рад и успех како на спортском и рекреативном плану, тако и на плану примене стеченог знања приликом радова на и у води, као и спасилачких акција и подухвата.


 У веслачким и наутичким активностима Друштво ће радити на развоју рекреативног и спортског веслања у кајаку и кануу на мирним и дивљим водама, организовањем регата, рафтинга и наутичког туризма. Ове активности биће обављане на разним рекама, језерима и морима. У том погледу Друштво ће развијати материјалну базу од изградње сопственог објекта за смештај чамаца и опреме (Дом спортова на води), до набавке пловила, камп опреме, пратећих и транспортних возила, ванбродских мотора и друге неопходне опреме за обављање ових активности.


 У области заштите и унапређења животне средине, Друштво ће давати иницијативу и трајно радити пре свега на водама и приобаљу у Трстенику и општини Трстеник и у том смислу Друштво ће се борити да се пре свега очисте и уреде Трстеничке обале, сузбију загађивачи из наше средине и изгради систем за пречишћавање отпадних вода.


 Стартешко опредељење Друштва је повезивање и сарадња са сродним организацијама, друштвима, клубовима, установама и савезима, сарадња са државним органима (Општина, Министарства...) који су надлежни за неке од активности Друштва (водопривреда, туризам, спорт, екологија...), насељеним местима, спортским центрима, научним институцијама, школским установама, војском, еколошким друштвима и појединцима.
Друштво је посебно опредељено за унапређење сталних добрих односа са Спортским центром Трстеник, као једним од оснивача и правног наследника Друштва.


 Стратешко опредељење Друштва је стварање сопствених стручних кадрова и у том смислу оно ће се активно укључивати у стицање знања у свим областима (секцијама), набавци литературе и других учила, полагању испита за одређена знања, присуству семинарима, сајмовима, саветовањима итд.


 У области васпитања својих чланова, пре свега младих, Друштво ће кроз разне облике рада васпитавати чланове у патриотском смислу, чувању и унапређењу природе, објеката, опреме и средстава Друштва, стицању навика да што чешће упражњавају спортове на води, друже се, организују такмичења, забаве и слично, цене своје и не потцењују и не прецењују туђе, помажу другима у невољи и развијају све позитивне људске особине..
..
.

 
 
Back to content | Back to main menu