О нама - drustvosportovanavodi

Go to content

Main menu:

Друштво за спортове на води „ Западна Морава “ из Трстеника је настало из рекреативне секције за спортове на води која је формирана 1978 године у предузећу ИХП „Првапетолетка“ од стране радне групе за одмор , рекреацију и туризам . Група је организационо деловала у оквиру ООУР „Исхрана “ и у старту се састојала од двојице професора физичке културе који су иницирали оснивање секције .За потребе рада секције набављено је пет кануа , две пасаре  ,један ванбродски  мотор и одговарајући број прслука самоспаса . За потребе смештаја опреме доброљним радом од поклоњеног материјала од стране  „Петолетке“ , изграђен је монтажни хангар скромних димензија у делу надстрешнице Организације спортских риболоваца „Петар Спасојевић“ поред објекта ове организације званог „Рибарац “ , на обали Западне Мораве .
  Изградњом Спортске хале и спајањем центра за физичку културуи радне групе започето је формирање Спортског центра „Трстеник “ у оквиру кога секција наставља са радом . У наредном периоду , до изградње отвореног базена 1988 . године , у летњем периоду ово је био најзначајнији вид спортске рекреације у Спортском центру . Секција је радила на основу годишњег програма рада и стратешких циљева , са намером да стицањем услова прерасте у клуб . У том смислу поред рекреатора изабрани представници чланства су учествовали у управљању радом и реализацијом програма и стратешких циљева секције .Деведесетих година је дошло до значајних догађаја који су се одразили на рад секције и одредили нове приоритете у оквиру зацртаних стратешких циљева .

У овом периоду секција покреће заједно са КК  „Ибар“ из Краљева „ Ибарско – Моравску регату “ 1991 . године , постаје правно лице оснивањем Друштва за спортове на води „Западна Морава “ 1994 . године , долази у посед једног броја пнеуматских чамаца и започиње изградњу сопственог објекта 1999 . године . Оснивач и правни следбеник Друштва је Спортски центар , односно ДД  „ Исхрана “ ( центар тада није био правно лице ) и група грађана из редова чланства .Крајем овог периода , заједно са ондашњом ТВ Трстеник  и касније Организацијом спортских риболоваца  , Друштво покреће манифестацију трка чамаца мораваца и кување рибље чорбе , данас познату као „Трстеник на Морави“
Од оснивања секције Друштво се бавило пружањем помоћи и спасавањем на води и представљало базу за одговарајућу јединицу цивилне заштите , односно сектора за ванредне ситуације . Од бројних догађаја у којима су чланови друштва учествовали треба издвојити интервенције после бомбардовања и рушења старог моста у Трстенику  1999 . године , вађење остатака старог моста и изградња новог моста у Трстенику 2000 . године , акцију проналажења страдалих у саобраћајној несрећи на Жабаљском мосту на реци Тиси 2005 . године и поплаве 2014 . године у општини Трстеник . Ове акције и заинтересованост млађих чланова су покренуле рад ронилачке секције са , засада скромним резултатима али и планом за развој кадровске и материјалне базе .
   Активности друштва су довеле до успостављања контакта са бројним клубовима институцијама и појединцима и развоја сарадње на домаћем и међународном плану .
У складу са стратешким опредељенима и локалним потребама Друштво је постало пионир и главни поборник заштите  пре свега водотока и приобаља реке Западне Мораве са притокама стављајући акценат на део који је у самом граду . У том смислу друштво је иницирало и непосредно организовало бројне акције чишћења и уређења као и реализације пројеката са ЈЛС и ресорним министарством са видним резултатима .Најзначајнији резултати су уређење обале са пешачким стазама и уређење градске плаже . Ове активности су поред стратешких циљева и у годишњим програмима рада као предмет сталне бриге и предуслов за нормално обављање активности друштва и коришћење од стране свих заинтересованих грађана .

 
Back to content | Back to main menu